Na grudniowym konwencie naszego Stowarzyszenia prezes naszego oddziału Mikołaj Pisarski został wybrany prezesem całego stowarzyszenia, zaś członek Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, Paweł Kot został wybrany do Centralnej Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym, w dniu 4 stycznia odbyło się zebranie walne oddziału, które wybrało nowego prezesa oraz członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

Obecni na zebraniu członkowie oddziału wybrali na prezesa Marcina Sobiczewskiego, który powołał w skład zarządu następujące osoby: Miłosza Jabłońskiego jako I wiceprezesa, Kamila Matysa jako wiceprezesa, Pawła Młynarka jako skarbnika, Pawła Lupę jako sekretarza praz Grzegorza Góreckiego jako członka zarządu – rzecznika prasowego.

Dotychczasowa działalność oddziału ma być kontynuowana, z niewielkimi zmianami. Podstawą funkcjonowania oddziału będą projekty z Lekcjami Ekonomii dla Młodzieży, Być Jak, Centrum Analiz, KoLiber Historia, KoLiber dla Życia, Odmalujmy Polskę na czele.

Podczas cotygodniowych, otwartych zebrań oddziału, które będą się odbywać w środy o 18:30 w lokalu przy ul. Św. Marka 25 poza częścią roboczą, będzie przewidziana również część wykładowa lub szkoleniowa. Powołana zostanie Rada Oddziału, w której poza członkami zarządu i i oddziałowej Komisji rewizyjnej znajdą się również koordynatorzy projektów oraz sekcji Centrum Analiz i nasi przedstawiciele we władzach centralnych Stowarzyszenia. Rada będzie miała charakter doradczy.

Walne zebranie wybrało również członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W jej skład wejdą: Andrzej Dziurzyński, Marcin Pietrzyk oraz Bartłomiej Mazurek.

Zebranie walne przebiegło sprawnie, dzięki przewodniczącemu Konradowi Spryńcy i w bardzo dobrej atmosferze. Wzięło w nim udział 30 członków naszego oddziału.