Walne Zebranie o/ Kraków

Decyzja Prezesa o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia KoLiber o/Kraków

Zwołuję Walne Zebranie Stowarzyszenia KoLiber o/Kraków na środę, 3 grudnia 2014 roku, na godz. 18:00. Drugi termin wyznaczam na godz. 19:00. Zebranie odbędzie się w lokalu na ulicy św. Marka 25

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wybór przewodniczącego obrad.
4. Przedstawienie kandydatur na protokolanta.
5. Wybór protokolanta.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegatów oddziału, pytania do kandydatów.
8. Wybór delegatów oddziału.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad

Maciej Letkiewicz
Prezes oddziału Kraków
Stowarzyszenia KoLiber