TTIP – co to jest?

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną pracą naszych analityków z Centrum Analiz Kolibra, dotyczącej porozumienia handlowego między Stanami Zjednoczonymi a krajami Unii Europejskiej.

CA KoLiber LOGO

TTIP – co to jest?

Transatlantic Trade and Investment Partnership (w skrócie ttip) to umowa negocjowania między Stanami Zjednoczonymi a jednym z ciał Unii Europejskiej – Komisją Europejską. Celem tej umowy jest utworzenie strefy wolnego handlu między krajami zrzeszonymi w ramach Unii Europejskiej a Federacją Stanów Ameryki Północnej. Ważną rolę w procesie przyjmowania TTIP odegra Europarlament, który będzie decydował o przyjęciu bądź odrzuceniu umowy. W najbliższym czasie funkcje pełnione przez reprezentantów Polski w Brukseli będą ważniejsze, niż kiedykolwiek można się było tego spodziewać.

TTIP ma ujednolicić regulacje w dostępie do rynków na obszarze UE i uUSA. Będzie to polegać między innymi na zniesieniu taryf importowych, ujednoliceniu norm technicznych oraz usunięciu barier w zakresie inwestycji, m.in. likwidacji ok. 96% ceł. Negocjacje TTIP dotyczyć będą też zagadnień poświęconych energetyce i bezpieczeństwu energetycznemu, postrzeganemu zwłaszcza przez pryzmat obecnej sytuacji na Ukrainie oraz ogromnych różnic w cenach energii w USA a UE. Otworzenie rynku na energię (głównie w postaci gazu i ropy) – bo o to w głównej mierze chodzi – pozwoli na dostęp do tańszego surowca i poszerzy strefę konkurencji dla nowych firm. Otwarcie rynku dotyczy także żywności modyfikowanej genetycznie (GMO), która na terenie USA nie posiada wymaganej w UE plakietki informującej o genetycznej modyfikacji produktu. Negocjacje dotyczą też kwestii ochrony danych osobowych, w głównej mierze przepisów dotyczących bezpieczeństwa w cyfrowym świecie. Ważnym elementem, który ma znaleźć się w traktacie jest także zapewnienie bezstronności wśród arbitrów oraz gwarancja ich niezależności – będzie to regulowane poprzez wybieranie arbitrów z listy 2 ustanowionej przez strony umowy – nie tak jak dotychczas przez strony sporu. Nacisk zostanie położony także na spełnianie wymogów, m.in. znajomości prawa międzynarodowego. Podkreśla się możliwość interwencji stron trzecich podczas postępowania mającego na celu rozwiązanie sporu.(…) Czytaj Dalej.


Autor:

Maciej Krzywda – prezes krośnieńskiego koła KoLiber, działacz stowarzyszenia Idea Carpathia. Uczęszcza do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie i kształci się w zawodzie technika elektryka. Jest zwolennikiem szeroko pojętej decentralizacji oraz deglomeracji państwa polskiego. Interesuje się polityką oraz ekonomią. W wolnych chwilach pasjonat koszykówki oraz czytelnik powieści kryminalnych.

Redakcja:

Marcin SobiczewskiKatarzyna Cyganik

Skład:

Judyta Zegan


TTIP – Co to jest?.