W ostatnią środę (6 maja) w lokalu przy ul. św. Marka 25 odbyło się walne zebranie krakowskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. W trakcie spotkania odbyły się wybory na prezesa naszego oddziału, które w obliczu braku innych kandydatów, ponownie wygrał urzędujący prezes Maciej Letkiewicz. Serdecznie gratulujemy nowemu-staremu prezesowi i życzymy kolejnych sukcesów w kierowaniu oddziałem!

Zarząd_Fix

Po wyborze prezesa, jego decyzją utrzymany został obecny skład zarządu oddziału w składzie: skarbnik: Piotr Furmanek, sekretarz: Weronika Stokłosa, oraz dwóch wiceprezesów: Marcin Sobiczewski i Mikołaj Pisarski. Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej dotychczasowej działalności, obejmujące kilkadziesiąt zrealizowanych z powodzeniem projektów oraz przedstawił plany dalszego rozwoju oddziału.

OKR_Fix

Zgodnie z wymogiem statutowym ponowione zostały także wybory do Okręgowej Komisji Rewizyjnej, której skład także nie uległ zmianie. W skład komisji weszli: Bartłomiej Gilewski, Konrad Spryńca oraz Krzysztof Cheliński. Na pierwszym posiedzeniu komisji wyłoniony został jej przewodniczący: Konrad Spryńca.

Wybory

Korzystając z faktu, iż walne zebranie odbyło się na kilka dni przed wyborami prezydenckimi zdecydowaliśmy się przeprowadzić wewnętrzne wybory na prezydenta Polski. Pojedynek pomiędzy kandydatami był bardzo zacięty, a nad poprawnym przebiegiem głosowania czuwała niezawodna komisja skrutacyjna.

Gdyby to członkowie krakowskiego KoLibra decydowali o tym, kto obejmie fotel głowy państwa to po sobotnim głosowaniu wyniki prezentowały by się następująco:

1. Jacek Wilk – 24% głosów poparcia

2. Grzegorz Braun – 19%

3. Paweł Kukiz – 19%

4. Janusz Korwin-Mikke – 12%

5. Marian Kowalski – 12%

6. Magdalena Ogórek – 6%

7. Paweł Tanajno – 6%

8. Adam Jarubas – 0%

9. Andrzej Duda – 0%

10. Bronisław Konorowski – 0%

11. Janusz Palikot – 0%

Oczywiście podkreślamy pełną apartyjność Stowarzyszenia oraz fakt, iż nigdy nie udzielamy poparcia w wyborach żadnemu nie należącemu do Stowarzyszenia kandydatowi, komitetowi czy partii politycznej.