Artykuł naszego wiceprezesa Marcina Sobiczewskiego ukazał się w dniu dzisiejszym na portalu mises.pl. Marcin, członek katedry energetyki Klubu Jagiellońskiego oraz koordynator tworzonego w Krakowie Raportu Energetycznego, udzielił obszernego komentarza dotyczącego sytuacji w jakiej znajduje się polska energetyka, oraz możliwych kierunków zmiany tego stanu. Artykuł dostępny jest na stronie mises.pl: „Sobiczewski: Czy Polska jest w kryzysie energetycznym?”

2015_04_16_KASE_Marcin_Sobiczewski

Zachęcamy do zapoznania się z powiązaną z tematem działalnością analityczną Marcina szczególnie napisanym w ramach Centrum Analiz KoLibra Raportem o stanie polskiego górnictwa, oraz wygłoszonym dla KASE Kraków wykładem: „Bezpieczeństwo energetyczne a wolny rynek”.