W dniu 12 marca Stowarzyszenie KoLiber oraz Fundacja Tradycji Miast i Wsi zapraszają do Królestwa Bez Kresu na debatę „Kręte ścieżki sektora pozarządowego”. Start o godzinie 15.00.

Czy system NGO działa w Polsce w taki sposób w jaki działa, oraz co należy zmienić.
Uczestnicy debaty zapowiadają gorący spór o to czy idealizm powinien ustąpić pola pragmatyzmowi. Czy działalność organizacji pozarządowych powinna opierać się o finansowanie z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej czy jednak wspomniane organizacje powinny opierać się na samowystarczalności.
O tym i o wielu innych tematach, których tutaj celowo nie przytoczyliśmy rozprawią między sobą zaproszeni goście. Poniżej lista osób zdeklarowanych, która jeszcze może się zmienić.

Uczestnicy:

Kamil Rybikowski – pierwszy tego imienia prezes Stowarzyszenia KoLiber
Mikołaj Pisarski – pierwszy tego imienia prezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia KoLiber,
Maciej Letkiewicz – szef Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber,
Bartosz Wilk – weteran batalii III sektora, obecnie związany ze stowarzyszeniem Idea Carpathia,
Dawid Hallmann – prezes Fundacji Tradycji Miast i Wsi, I Namiestnik Królestwa Bez Kresu.
Artur Szczepek – wiceprezes Brzozowskiego Ruchu Konserwatywnego

 

Link do wydarzenia na facebooku : tutaj