Kraków za Wyszehradem!

W najbliższą środę, tj. 30 września 2015 roku o godzinie 18, odbędzie się manifestacja młodzieżowych środowisk prawicowych pod tytułem „Kraków za Wyszehradem”.

29.09.2015 Kraków za Wyszehradem

Rozpocznie się ona od uroczystego złożenia kwiatów przy grobie Jana III Sobieskiego na Wawelu, a następnie odbędzie się przemarsz spod Krzyża Katyńskiego na placu O. A. Studzińskiego. Organizatorami wydarzenia są stowarzyszenia Studenci dla Rzeczpospolitej oraz KoLiber Kraków, które pragną zwrócić uwagę na aktualne wydarzenia związane z masową migracją ludności muzułmańskiej na tereny zachodniej Europy. Jest to swojego rodzaju wyraz niezadowolenia społecznego z powodu polityki zagranicznej obecnej koalicji rządzącej.

Zadeklarowało swój udział kilkanaście organizacji oraz opcji politycznych o profilu narodowo-konserwatywnym, aby wyrazić swoją jedność w ramach aktualnych wydarzeń na świecie. Chcielibyśmy przedstawić swoje poparcie Węgrom, którzy muszą powstrzymywać fale uchodźców zalewających ich kraj. Polska jako członek Grupy Wyszehradzkiej powinna pomagać swoim najbliższym sojusznikom. W kwestii imigrantów rząd naszego kraju wyłamał się z tej grupy, co spowodowało niezadowolenie zarówno wśród Polaków, jak i przedstawicieli innych państw.

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA!