Konferencja brukselska – efekty obecności Polski w UE wieczorem 11.01.2016 r. w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy ul. Szczepańskiej 1 w Krakowie. Podczas wydarzenia, organizowanego przez KoLiber Kraków i Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber, odbyła się projekcja filmu „Hołd Brukselski” i zaprezentowano Raport Brukselski. Uczestnicy przysłuchiwali się również debacie na temat obecności Polski w UE z udziałem polityków i ekspertów.

CA KoLiber LOGO

Celem konferencji było pokazanie zarówno sukcesów, jak i mankamentów obecnego modelu integracji europejskiej oraz wyrażenie sceptycznego nastawienia do obecnego systemu polityczno-gospodarczego Unii Europejskiej. Wydarzenie rozpoczęła projekcja filmu „Hołd Brukselski, czyli jak w 10 lat stracić suwerenność”. Wzięli w nim udział wybitni specjaliści z zakresu polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych: prof. Krzysztof Szczerski, prof. Arkady Rzegocki, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, dr Tomasz Sommer, dr Łukasz Stach oraz dr Tomasz Teluk. Film ma na celu pokazanie wad i patologii, jakie w okresie 25 lat wolności stały się naszym udziałem m.in. za sprawą galopującej na oślep integracji unijnej.

Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber zaprezentowało „Raport Brukselski; podsumowanie skutków dotychczasowego członkostwa Polski w UE na wybranych przykładach”. Pokazuje on korzyści i straty wynikające z przystąpienia ponad 11 lat temu do UE. Wiceprezes stowarzyszenia Maciej Letkiewicz w następujących słowach wyraził się o działalności Centrum: „Naszym celem jest, by młodzi ludzie mogli nauczyć się pracować w organizacjach pozarządowych zajmujących się analityką. Długofalowym zamierzeniem jest zmiana języka debaty politycznej. Niestety obecnie jest tak, że większość traktuje politykę emocjonalnie a nie merytorycznie”.

Foto_4

Sam raport dzieli się na trzy części. W pierwszej, autorstwa Kasjana Kasprzaka, opisuje proces negocjacji akcesyjnych oraz polityczne aspekty członkostwa Polski w UE. Druga część jest poświęcona aspektom światopoglądowymi i została przygotowana wraz z Instytutem Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi. Najważniejszy rozdział Raportu dotyczy spraw gospodarczych z naciskiem na politykę klimatyczną, energetyczną oraz na dotacje i inwestycje w infrastrukturę i rolnictwo.

W debacie o skutkach dotychczasowej obecności Polski w Unii Europejskiej i możliwych scenariuszach na przyszłość wzięli udział politycy oraz eksperci m.in prof. Arkady Rzegocki (Uniwersytet Jagielloński), europoseł Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy), dr Łukasz Stach (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Marcin Chmielowski (Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości) oraz Tomasz Cukiernik (dziennikarz, autor książek o UE) Każdy z nich odpowiadał na pytania prowadzącego dyskusję Krzysztofa Gędłka.


Zapraszamy do zapoznania się z filmem „Hołd Brukselski

WatchTheMovieNOW