Pierwszego Marca wzięliśmy udział w krakowskich uroczystościach poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych. Na przygotowanych z tej okazji obchodach – Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych (któremu partnerowaliśmy), oraz uroczystościach w Parku Jordana, podczas których odsłonięto pomniki Łukasza Cieplińskiego oraz Zygmunta Szendzielarza, licznie zgromadzili się członkowie naszego oddziału. W ten sposób uczciliśmy wielkich bohaterów najnowszej historii Polski.

Obchody te nabrały dla nas szczególnego znaczenia, gdy okazało się, że tego dnia, po wielu latach poszukiwań IPN ogłosił odnalezienie szczątków jednej z najbardziej symbolicznych, wśród niezłomnych, postaci – Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, pod której pomnikiem reprezentanci naszego oddziału spotykają się już nie po raz pierwszy, starając się o przywrócenie pamięci o tej niezwykłej bohaterce.