Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Idee dla Karpat.

 

Tematem spotkania będzie :

Prezentacja i omówienie raportu Brukselskiego przygotowanego przez Centrum Analiz KoLibra oraz projekcja filmu „Hołd Brukselski”

 

Prelekcje poprowadzi :

Marcin Sobiczewski – ekspert Centrum Analiz KoLibra.

Współorganizator akcji „Odmalujmy Polskę”

 

Spotkanie odbędzie się:

 

23 KWIETNIA godzina 18:00

Salka Koła PZG w Krośnie

Ul. Portiusa 4

 

 

Organizatorzy :

KoLiber Krosno

Stowarzyszenie Idea Carpathia

Centrum Analiz KoLibra