Decyzją Prezesa oddziału Kraków zwołuje się Walne Zebranie oddziału Kraków na 25.03.2015 w lokalu przy ulicy św. Marka 25. Pierwszy termin o 17:30 tegoż dnia, zaś drugi termin zwołuję na 18:30 tegoż dnia.