Już drugi rok trwa nasza kampania mająca na celu doprowadzenie do zaprzestania honorowania komunistycznego zbrodniarza i mordercy Che Guevary w szkole językowej „El Abanico”. Nasze akcje sprzed półtora roku odbiły się echem w ogólnopolskich mediach. Motywację oraz racje przemawiające za podjęciem stosownych działań najlepiej wyjaśnił ówczesny prezes naszego oddziału Marcin Chmielowski, którego wypowiedź w tej sprawie przypominamy na końcu tego wpisu.

Wczoraj KoLibrowa delegacja ponownie odwiedziła szkołę językową „El Abanico”, wręczając dyrekcji poniższy list otwarty. Ponownie zostaliśmy potraktowani bardzo nieprzyjemnie, a osoby reprezentujące szkołę „El Abanico” uznały, że to iż sala jest opisana imieniem Che Guevary, a także iż w środku znajdują się poświęcone mu eksponaty wcale nie oznacza iż jest on przez szkołę gloryfikowany. Równocześnie odwołały się do tego, iż treści prezentowane w sali pochodzą z podręcznika zatwierdzonego przez MEN, a w przypadku całej sprawy sądy wypowiedziały się po ich stronie. Tak sformułowana odpowiedź pokazuje jedynie palącą potrzebę oddolnego zajęcia się tą sprawą, i utwierdza nas w przekonaniu o konieczności uświadamiania zarówno wykładowców jak i kursantów wspomnianej szkoły o prawdziwych dokonaniach czerwonego mordercy, którego obrali sobie na patrona jednej z sal wykładowych. Sprawy z pewnością nie odpuścimy.

Wobec powyższego zdecydowaliśmy się upublicznić nasz list otwarty skierowany do władz placówki, z którym mogą się Państwo zapoznać poniżej:

Drugi list otwarty do władz szkoły „El Abanico”

Przypominamy także nasze poprzednie działania podjęte w tej konkretnej sprawie:

Wypowiedź prezesa naszego oddziału w latach 2013/14, Marcina Chmielowskiego:

Pierwszy list otwarty od władz szkoły „El Abanico”

Bojkot konsumencki szkoły językowej ‚El Abanico”

Wirtualny spacer, na którym można obejrzeć wspomnianą salę z uśmiechniętymi i radosnymi portretami mordercy na ścianach (druga od lewej u dołu)