ATLAS Network – prestiżowa organizacja gromadząca wolnościowe organizacje z całego świata – opublikował na swojej stronie komentarz naszego wiceprezesa Marcina Sobiczewskiego! Zapraszamy do zapoznania się z tekstem zamieszczonym na stronie ATLASa zatytułowanym: „Solving Poland’s energy crisis through privatization”

2015_04_16_KASE_Marcin_Sobiczewski

Przypominamy także teksty Marcina, które spotkały się z tak dużym zainteresowaniem: Raport – Stan polskiego górnictwa oraz tekst opublikowany na łamach mises.pl „Czy Polska jest w kryzysie energetycznym?”