Na władze oddziału składa się zarząd powoływany przez prezesa, oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna. Zapraszamy do kontaktu z nami przez adres mailowy: krakow@koliber.org

Zarząd oddziału Kraków składa się z prezesa, 3 wiceprezesów, skarbnika oraz sekretarza oddziału.

W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej wchodzi dwóch członków i przewodniczący Komisji.