Prezentujemy stanowisko Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber w sprawie przepisów dotyczących wycinki drzew w ustawie o ochronie przyrody.

Regulacje obowiązujące do nowelizacji z 16 grudnia 2016 r. zbytnio ingerowały we własność prywatną, nakładały niepotrzebne obowiązki biurokratyczne (uzyskanie zezwolenia, które w ponad 90% przypadków było udzielane) oraz zawierały sankcje niewspółmierne do zawinienia. Znowelizowana ustawa nie bierze z kolei pod uwagę wartości biologicznej drzew zwłaszcza w średnich i dużych miastach.

W związku z powyższym proponujemy rozwiązanie, w których w miejscowościach do 20.000 wycinka drzew nie będzie wymagała uzyskania zezwolenia. Ograniczenia, inne jednak niż w ustawie przed jej nowelizacją, zostaną nałożone w większych miastach. Jednak ich konstrukcja powinna mieć na celu ochronę przyrody i realizację miejskich planów zagospodarowania przestrzennego, a nie nakładanie dodatkowego obowiązku biurokratycznego i wysokich kar.

Treść stanowiska, które opracowali Maciej Jędrychowski i Marcin Sobiczewski, przy konsultacji architekta urbanisty Mateusza Budziakowskiego znajduje się w linku:

Stanowisko Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber ws.przepisów ustawy o ochronie przyrody regulujących wycinkę drzew