W najnowszym komentarzu Centrum Analiz Damian Kłosowicz i Tomasz Markiewka podjęli się oceny przepisów znowelizowanej ustawy o działaniach antyterrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem rejestracji kart prepaid. Autorzy przeanalizowali proces legislacyjny, opinie za i przeciwko nowej regulacji, jej skutki oraz rozwiązania stosowane w innych państwach.

Starają się odpowiedzieć na pytanie, czy cena za potencjalne możliwości, jakie daje nam rejestracja kart prepaid (nieuwzględnione przez ustawodawcę), a więc znaczne ograniczenie anonimowości komunikacji, która nie tylko jest prawem, ale w wielu przypadkach wręcz koniecznością, i inne zagrożenia, o których była mowa w tym tekście, nie jest zbyt wysoka.

Jak rozstrzygnąć kolejny konflikt między prywatnością i wolnością a bezpieczeństwem? A może bezpieczeństwo jest tylko pretekstem dla ograniczenia prywatności i zwiększenia kontroli?

Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem: Rejestracja kart prepaid w Polsce w świetle przepisów ustawy antyterrorystycznej. Analiza prawna i społeczna