Członek komisji rewizyjnej oddziału Kraków

Marcin Pietrzyk