Członek komisji rewizyjnej oddziału Kraków

Andrzej Dziurzyński