W skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej wchodzi dwóch członków i przewodniczący Komisji.